Ons onderwijsconcept


Waar wij voor staan:
Onze school is een open katholieke daltonbasisschool, waarop iedereen welkom is. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich op school “thuis” voelen en dat de ouders de school als gastvrij ervaren. De school draagt zorg voor een gemoedelijke, veilige en ordelijke sfeer. Deze elementen zorgen ervoor dat, naast persoonlijke aandacht en kwalitatief goed onderwijs, elk kind zich zo volledig en harmonieus mogelijk kan ontwikkelen. In een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect leren we de kinderen met elkaar omgaan.

Onze centrale waarden en identiteit zijn:
• Ieder mens is uniek, waardevol, gelijkwaardig en mag er zijn;
• Eerbied en behoud van de omgeving;
• Eerlijkheid en oprechtheid;
• Naastenliefde: We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de ander. We helpen elkaar, we werken samen en doen elkaar geen verdriet. We komen op voor de zwakken;
• Rechtvaardigheid en openheid.

Dit uit zich bij ons op school in:
• We besteden aandacht aan omgangsvormen. Hiervoor hebben we “de gouden regels” opgesteld die als leidraad dienen voor een prettige omgang met elkaar;
• We houden meerdere malen per jaar een open podium waar kinderen mogen optreden;
• Er vinden meerdere schoolvieringen per jaar plaats in de kerk of op school;
• De school neemt jaarlijks deel aan o.a. de vastenactie vanuit de kerk;
• Kinderen voeren structureel maatjesopdrachten uit;
• Oudere kinderen helpen jongeren kinderen op verschillende gebieden, zoals tutor lezen en oppassen bij de kleuters tijdens de pauze.

Daltononderwijs:
Wij zijn een vernieuwingsschool waarbij we ons onderwijs vormgeven volgens de kernwaarden van Dalton; verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid, reflectie en borging hebben een vaste plek binnen ons curriculum.

Dit uit zich bij ons op school in:
• De kinderen werken met een takenkaart waarop verplichte taken en keuze taken staan
• De kinderen leren taken te plannen
• De kinderen helpen mee met huishoudelijke taken, waardoor zij samen verantwoordelijk zijn voor het netjes houden van de omgeving
• De kinderen mogen op verschillende momenten samenwerken tijdens het zelfstandig werken
• De kinderen reflecteren regelmatig op hun eigen leerproces
• De kinderen hebben keuzevrijheid in het kiezen van een geschikte werkplek

21e eeuwse vaardigheden:
Onderwijs staat nooit stil, maar blijft zich altijd ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs aan te laten sluiten bij de huidige maatschappij, zodat wij kinderen optimaal voorbereiden op de toekomst. Wij hechten daarom waarde aan het aanleren van vaardigheden passend bij de 21e eeuw. Belangrijke vaardigheden van de 21e eeuw zijn onder andere: samenwerken, het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en communicatie. Het ontwikkelen van deze vaardigheden bieden wij aan binnen ons onderwijs binnen een betekenisvolle context.

Dit uit zich bij ons op school in:
• In de groepen 1-2-3 worden de lessen veelal thematisch vormgegeven
• In de groepen 4-5-6-7-8 wordt Wereldoriëntatie veelal thematisch vormgegeven
• Onderzoeksvragen hebben een vaste plek binnen de thema’s in de verschillende groepen
• Kinderen maken voor verschillende doeleinden gebruik van ICT bij ons op school
• Kinderen worden mediawijs gemaakt middels een daarvoor ontwikkeld lesprogramma
• Kinderen werken via verschillende werkvormen aan taken
• Kinderen werken zelf en samen aan taken
• Leerkrachten worden ingezet naar talenten
• De ruimtes binnen het schoolgebouw worden flexibel ingezet 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT