Opleidingsschool

Daltonbasisschool Fredericus is een opleidingsschool binnen stichting Catent. De Katholieke Pabo Zwolle is een samenwerking aangegaan met o.a. stichting Catent om niet alleen werkplekleren van de studenten te verbeteren, maar ook om vernieuwingen in het onderwijs op de basisscholen te bevorderen. De studenten ontwikkelen samen met de leerkrachten van onze school nieuw onderwijs. Op iedere opleidingsschool is een groep studenten aanwezig die samen een leergroep vormt. Het streven is dat er in deze leergroep uit ieder leerjaar minimaal één student meedoet. De leergroep is gericht op leven en werken op de basisschool. De persoonlijke ontwikkeling van de student staat centraal.

Esther Luitjes is de OIS-er (opleider in de school) van onze school. Zij organiseert en begeleidt de leergroep van studenten en zorgt er onder andere voor dat studenten van elkaar en van de school kunnen leren en dat de school haar voordeel doet met de uitkomsten van het onderzoek dat studenten verrichten. De leergroep heeft zich o.a. beziggehouden met ons Daltononderwijs. Het afgelopen jaar heeft de leergroep zich verdiept in het woordenschatonderwijs bij ons op school en heeft daarbij het team ondersteund bij het intensiveren en het aanbieden van verschillende werkvormen binnen ons woordenschatonderwijs.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT