Groep 3-4

                      

In deze groep werken twee vaste leerkrachten: juf Astrid en juf Marjan.  

In groep 3 werken de kinderen met een dagtakenkaart. Hierop staan de taken die zij die dag moeten maken. Zij leren deze te plannen en af te kleuren als zij een taak af hebben.

Groep 4 werkt met een takenkaart. Op de takenkaart staan alle opdrachten voor de hele week vermeld. Aan het begin van de dag of de week plannen de kinderen wanneer zij welke taken gaan maken. Als zij een taak hebben afgerond, kleuren zij deze af op de takenkaart. Op de takenkaart staan zelfstandige taken, maatjes opdrachten, computertaken en extra opdrachten. Bij elke taak wordt het doel van de taak vermeld, zodat kinderen weten wat zij leren van de taak.deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl