Groep 5-6


In deze groep werkt op maandag, dinsdag, woensdag juf Esther. Op donderdag en vrijdag werkt juf Rosalique in deze groep. Zij zijn samen de basisgroepleerkrachten van de kinderen uit de groepen 5-6. 

Alle kinderen werken met een takenkaart. Op de takenkaart staan alle opdrachten voor de hele week vermeld. Aan het begin van de week plannen de kinderen wanneer zij welke taken gaan maken. Als zij een taak hebben afgerond, kleuren zij deze af op de takenkaart. Op de takenkaart staan zelfstandige taken, maatjesopdrachten, computertaken en extra opdrachten. Bij elke taak wordt het doel van de taak vermeld, zodat kinderen weten wat zij leren van de taak. De taken kunnen op verschillende plekken binnen de school worden uitgevoerd.

Aan het eind van de ochtend wordt er gereflecteerd op het proces en het product: hoe ging het werken, wat heb je geleerd, wat was lastig en wat ging goed?

Het middagprogramma vindt plaats in de basisgroep. De middagen staan grotendeels in het teken van wereld oriëntatie, gym en creatieve ontwikkeling.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT