Groep 5-6


Deze groep heeft twee vaste leerkrachten juf Esther en juf Rosalique.

Alle kinderen werken met een takenkaart. Op de takenkaart staan alle opdrachten voor de hele week vermeld. Aan het begin van de week plannen de kinderen wanneer zij welke taken gaan maken. Als zij een taak hebben afgerond, kleuren zij deze af op de takenkaart. Op de takenkaart staan zelfstandige taken, maatjesopdrachten, computertaken en extra opdrachten. Bij elke taak wordt het doel van de taak vermeld, zodat kinderen weten wat zij leren van de taak. De taken kunnen op verschillende plekken binnen de school worden uitgevoerd.

In de ochtend staan de basisvakken op het programma. De middagen staan grotendeels in het teken van wereld oriëntatie, gym en creatieve ontwikkeling.

Aan het eind van de dag wordt er gereflecteerd op het proces en het product: hoe ging het werken, wat heb je geleerd, wat was lastig en wat ging goed?

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT