Groep 5-6


In deze groep werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag juf Marleen. Op donderdag werkt meester Hanver in deze groep. Zij zijn samen de basisgroepleerkrachten van de kinderen uit de groepen 5-6. 

Alle kinderen werken met een takenkaart. Op de takenkaart staan alle opdrachten voor de hele week vermeld. Aan het begin van de dag of de week plannen de kinderen wanneer zij welke taken gaan maken. Als zij een taak hebben afgerond, kleuren zij deze af op de takenkaart. Op de takenkaart staan zelfstandige taken, maatjes opdrachten, computertaken en extra opdrachten. Bij elke taak wordt het doel van de taak vermeld, zodat kinderen weten wat zij leren van de taak. De taken kunnen op verschillende plekken binnen de school worden uitgevoerd.

Aan het eind van de ochtend komen alle kinderen weer samen in de basisgroep. Er wordt dan gereflecteerd op de ochtend: hoe ging het werken, wat heb je geleerd, wat was lastig en wat ging goed?

Het middagprogramma vindt plaats in de basisgroep. De middagen staan grotendeels in het teken van wereld oriëntatie, gym en creatieve ontwikkeling.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl