Groep 7-8


In deze groep werken twee vaste leerkrachten: juf Marleen en meester Jack. Zij zijn samen de basisgroepleerkrachten van de kinderen uit de groepen 7-8. 

Alle kinderen werken met een takenkaart. Op de takenkaart staan alle opdrachten voor de hele week vermeld. Aan het begin van de week plannen de kinderen wanneer zij welke taken gaan maken. Als zij een taak hebben afgerond kleuren zij deze af op de takenkaart. Op de takenkaart staan zelfstandige taken, maatjes opdrachten, computertaken en extra opdrachten. Bij elke taak wordt het doel van de taak vermeld zodat kinderen weten wat zij leren van de taak. De taken kunnen worden uitgevoerd op verschillende plekken binnen de school.

Aan het eind van de ochtend komen alle kinderen weer samen in de basisgroep. Er wordt dan gereflecteerd op de ochtend. Hoe ging het werken, wat heb je geleerd, wat was lastig en wat ging goed?

Het middagprogramma vindt plaats in de basisgroep. De middagen staan grotendeels in het teken van wereldoriëntatie, gym en creatieve ontwikkeling.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT