Groep 7-8


In deze groep werken twee vaste leerkrachten: juf Esther en meester Jack. Zij zijn samen de basisgroepleerkrachten van de kinderen uit de groepen 7-8. Elke dag beginnen en eindigen de kinderen de ochtend in hun basisgroep. Na de start in de basisgroep waarbij er onder andere aandacht wordt besteed aan wat er leeft onder de kinderen, verjaardagen worden gevierd en de taken worden gepland, gaan de kinderen aan het werk in de klas of op het leerplein. Zij volgen op gezette tijden instructies bij de verschillende vakleerkrachten.

Alle kinderen werken met een takenkaart. Op de takenkaart staan alle opdrachten voor de hele week vermeld. Aan het begin van de week plannen de kinderen wanneer zij welke taken gaan maken. Als zij een taak hebben afgerond kleuren zij deze af op de takenkaart. Op de takenkaart staan zelfstandige taken, maatjes opdrachten, computertaken en extra opdrachten. Bij elke taak wordt het doel van de taak vermeld zodat kinderen weten wat zij leren van de taak.
Aan het eind van de ochtend komen alle kinderen weer samen in de basisgroep. Er wordt dan gereflecteerd op de ochtend. Hoe ging het werken, wat heb je geleerd, wat was lastig en wat ging goed?

Het middagprogramma vindt plaats in de basisgroep. De middagen staan grotendeels in het teken van wereldoriëntatie, gym en creatieve ontwikkeling.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl