De leerlingenraad

Elk jaar wordt er op de derde dinsdag van september een nieuwe leerlingenraad gekozen. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van onze school. Een aantal keren per jaar vergadert de leerlingenraad met de directeur. Zij bespreken dan onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden. 

Leerlingenraad 2021-2022


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT