Peutergroep Steggerda

Waarom naar de peutergroep

De peutergroep geeft de mogelijkheid voor ontmoeting en contact van peuters en ouders in een veilige omgeving. Daarnaast bieden wij ontplooiingsmogelijkheden aan peuters en stimuleren wij de spraak- taal, sociaal-emotionele, zintuigelijke en motorische ontwikkeling en rekenprikkels. Tevens bieden wij stimulerende speelgelegenheid aan peuters in aanvulling op de speelmogelijkheden thuis.

 

Voor wie is de peutergroep

De peutergroep is voor alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar die in Steggerda en omgeving wonen. De keuze van de basisschool staat hier uiteraard los van.

Wij werken met een zogeheten verticale groep; dat wil zeggen, kinderen van 2 tot 4 jaar bij elkaar in een groep. Tijdens een ochtend kunnen wij opvang bieden aan 16 peuters.

De kinderen zullen worden begeleid door twee pedagogisch geschoolde leidsters en eventueel stagiaires.

 

Openingstijden

De peutergroep op dinsdag- en vrijdagochtend.

Dinsdag: 8.30/8.45 – 13.00 uur incl. lunch

Vrijdag: 8.30/8.45 – 12.00 uur

Wij bieden u de mogelijkheid zelf een keuze te maken of het kind 1 of twee dagdelen op de peutergroep komt. De peutergroep zal tijdens schoolvakanties (regio noord) en op feestdagen gesloten zijn.

 

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor de peutergroep door een mail te sturen naar peutergroep.steggerda@catent.nl met daarin de volgende gegevens: naam van het kind, geboortedatum, naam van de ouders, adresgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

De betaling

Ouders betalen conform de wet kinderopvang en kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.toeslagen.nl
Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag krijgen ondersteuning van de gemeente. Het gaat hier bijvoorbeeld om de éénverdieners, waarvan één van de ouders niet werkt.

Aan het begin van de maand ontvangt u via de mail een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen. U betaalt per maand een vast bedrag. De kosten per maand voor twee dagdelen zijn €8,46 per uur x 8 uur per week  x 40 weken / 12 =  € 225,60. Vakanties en vrije dagen zijn hierin verwerkt.

 

Ontwikkelingsstimulering

Wij werken met KIKI Kansen in Kinderen. Dit is een integrale methode die gericht is op vier ontwikkelgebieden. Spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zintuigelijke en motorische ontwikkeling en rekenprikkels.  KIKI is opgenomen in de databank van Pedagogische Methodieken van het NJi.

 

Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Voorbeelden hiervan zijn, Welkom KIKI, KIKI viert feest, KIKI heeft het koud, KIKI gaat naar de dierentuin. Door het aanbieden van deze thema’s, die aansluiten op de belevingswereld van de peuter worden spelenderwijs diverse ontwikkelgebieden gestimuleerd en ontwikkeld. Er wordt een thematafel  ingericht met materialen die betrekking hebben op het thema.

Ouders worden via een digitale ouderbijlage op de hoogte gehouden met welk thema we aan de slag gaan. Elke ouderbijlage bevat leuke suggesties om thuis aan te sluiten bij het thema. Ouders krijgen handvatten om thuis een stimulerende en uitdagende leeromgeving te creëren.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT