Methodisch materiaal

Kinderen leren beter als ze weten wat ze gaan leren en wat ze moeten weten. Bij elke start van de les staan we daarom stil bij het lesdoel. De methodes die wij gebruiken hebben de lesdoelen op verschillende wijzen weergegeven.

Op de instapkaarten van spelling staat wat de kinderen gaan leren (spellingcategorie) en welke strategie de kinderen moeten toepassen om een woord uit die categorie correct te schrijven.

Ook zijn de 'spellinghulpjes' voor u te downloaden. Een 'spellinghulpje' is een hulpmiddel voor kinderen bij spelling, maar ook bij alle andere vakken.

Op de instapkaarten van taal staat wat de kinderen gaan leren (doel) en wat ze moeten weten (uitleg).

Op de website van onze rekenmethode vindt u de doelen per periode. Daarnaast vindt u daar ook rekenspelletjes die u met uw kind kunt doen.

Groep 3:
​​​​Wat leert uw kind met rekenen in groep 3
Woordrijen om te oefenen met lezen:
Thema 1
Thema 2
Thema 3
Thema 4
Thema 5
Thema 6
Thema 7 t/m 12

Groep 4:
​​
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes
Wat leert uw kind met rekenen in groep 4

Groep 5:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes
Wat leert uw kind met rekenen in groep 5

Groep 6:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes
Wat leert uw kind met rekenen in groep 6

Groep 7:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes
Wat leert uw kind met rekenen in groep 7

Groep 8:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes
Wat leert uw kind met rekenen in groep 8

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl