Medezeggenschapsraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) hebben wij sinds 1984 een Medezeggenschapsraad (M.R.) De M.R. bestaat uit een afvaardiging van zowel ouders als leerkrachten. De M.R. adviseert over het te voeren beleid en moet in een aantal gevallen haar instemming verlenen. Ouders hebben voor drie jaar zitting in de M.R. en kunnen na de eerste termijn herbenoemd worden. In geval van een vacature kunnen ouders zich melden als kandidaat voor de oudergeleding, waarna er een verkiezing plaatsvindt.

Van een aantal scholen van het bestuur neemt een lid van de M.R. zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad, de G.M.R. Deze geeft instemming of advies betreffende schooloverstijgende zaken aan het College van Bestuur van Catent. Op deze wijze blijven de M.R.’s van de aangesloten scholen ook op de hoogte van wat er leeft op de andere scholen.

Namens de ouders hebben Marjon Pot en Wendy Hutterd zitting in de MR.
Namens het team hebben Vronika van Beek- Falkena en Marleen Versteegh zitting in de MR.

Het jaarplan 2020-2021
Het jaarverslag van de GMR van Catent staat op: https://www.gmrcatent.nl/jaarverslag  
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT