Oudervereniging


De oudervereniging bestaat uit een afvaardiging van ouders van de school. De oudervereniging ondersteunt het team bij het uitvoeren van een aantal activiteiten tijdens en na schooluren. (Sint, Kerst, afscheid groep 8, schoolreisje, versierde wagen e.d.) Zij zorgt ervoor dat de activiteit praktisch wordt voorbereid en uitgevoerd kan worden.
De oudervereniging vergadert elke tweede dinsdag van de maand Bij elke vergadering is een van de teamleden aanwezig. De samenwerking tussen de teamleden, de oudervereniging en de overige betrokken ouders is erg belangrijk.

In de loop van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de oudervereniging het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van €50,00 over te maken. Deze bijdrage wordt gebruikt voor alle uitgaven die buiten de exploitatiebegroting en het budget voor leermiddelen vallen. Het is bestemd voor de extra’s die kleur geven aan het schoolleven: de schoolfeesten en schoolreisjes, een cadeautje met Sinterklaas, de Kerstviering, het schoolkamp e.d.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Mocht u problemen hebben met de betaling van de bijdrage dan kunt u dit kenbaar maken aan de directie.

De oudervereniging bestaat op dit moment uit:
Ingeborg Kuperus(Voorzitter) 
Siedo Slager   (Secretaris) 
Suzanne Kemper (Penningmeester) 
Debbie Siesem
Arnaud Blommestijn  
Jos Rooks
Regina Janse


"Samen maken wij de school!"

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT